Concurs Cofetaria Teatru

20161203_130500Concurs „Să ai un an mai dulce alături de Cofetăria Teatru din Focșani!”

„Să ai un an mai dulce alături de Cofetăria Teatru din Focșani!”
Intră pe pagina oficială a Cofetăriei Teatru din Focșani si dă-ne un like: https://www.facebook.com/cofetariateatrufocsani/
Vei găsi acolo postul concursului. Scrie-ne un comentariu la acel post, sub forma unui catren. Catrenul va avea ca temă prăjiturile sau torturile oferite de Cofetaria Teatru.
Autorul celui mai bun catren va castiga un tort delicios de mere care ii va indulci trecerea dintre ani alaturi de cei dragi.
Regulamentul concursului se gaseste pe siteul http://www.prinfocsani.net/concurs-cofetaria-teatru


MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se desfășoară numai online, pe pagina oficială de Facebook a Cofetăriei Teatru, accesibilă la adresa https://www.facebook.com/cofetariateatrufocsani/
Concursul se desfasoara astfel:
Cei care doresc să participle la concurs vor accesa si vor da like paginii oficiale de facebook Cofetaria Teatru Focsani https://www.facebook.com/cofetariateatrufocsani/
In cadrul paginii, la postarea cu concursul ” Să ai un an mai dulce alături de Cofetăria Teatru din Focșani!” vor adauga un catren despre prajiturile si torturile oferite de Cofetaria Teatru.
Cel mai bun catren va castiga un tort delicios de mere cu care sa iși va indulci trecerea dintre ani alaturi de cei dragi.
Regulamentul concursului se gaseste si pe siteul http://www.prinfocsani.net

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Organizatorul concursului este
– SC TU SRL, Adresa: str. Republicii nr. 75 – 77, J39/336/1991, CUI: RO1440301
2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, de a opri Concursul in orice moment al acestuia, si/sau sa schimbe regulile de participare, dar avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala https://www.facebook.com/cofetariateatrufocsani/. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.
Conditii de participare la concursul “Să ai un an mai dulce alături de Cofetăria Teatru din Focșani!”

ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
Concursul se va desfasura online, pe pagina https://www.facebook.com/cofetariateatrufocsani/ in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:
1. Concursul va incepe la data de 16.12.2016, ora 12:00 si se va desfasura pana la data de 30.12.2016, ora 12:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada Concursului”).
2. Inainte de inceperea Concursului si dupa incetarea duratei Concursului, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulamentul Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Concurs.
3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public pe pagina https://www.facebook.com/cofetariateatrufocsani/ cu minim 24 ore inainte de intrarea in vigoare a modificarii.
DREPTUL DE PARTICIPARE:
1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.
2. Pentru a participa la Concurs participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
· sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Concurs.
– sa detina un cont de Facebook real cu date de identificare reale
3. La prezentul Concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului, ai agentiilor si societatilor implicate in organizare si derularea Concursului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si afinii (sotul /sotia) celor mentionati mai sus.
Participantul va participa la prezentul Concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.
PREMIILE ACORDATE:

20161203_130703 In cadrul acestui Concurs, Organizatorul ofera ca premiu:
– Un tort de mere cu frișcă în greutate de aproximativ 2,5 kg

DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Desemnarea catrenului castigator va avea loc in data de 30.12.2016, ora 13:00. Numele câștigătorului va fi publicat pe pagina de Facebook.
In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat se va alege participantul clasat pe pozitia urmatoare
CONDITII DE VALIDARE A CASTIGATORILOR:
Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului oficial al Concursului.
ANUNTAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR:
Numele câștigătorului va fi publicat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/cofetariateatrufocsani/ si pe pagina http://www.prinfocsani.net/concurs-cofetaria-teatru
LIMITAREA RASPUNDERII:
1. Inscrierile inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament nu se iau in considerare.
2. Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in Concurs in perioada de desfasurare a Concursului.
3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de pagina https://www.facebook.com/cofetariateatrufocsani/ pe durata Concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.
FORTA MAJORA:
1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ.